Header photo

2020-08-27

PRP osocze bogatopłytkowe cz 1

    Ze względu na duże zainteresowanie tematyką PRP, poniższym artykułem pragnę rozpocząć cykl informacji na ten temat, aby przybliżyć Państwu czym jest i czemu może służyć osocze bogato- płytkowe.

Osocze bogato-płytkowe stało się przełomem w stymulacji i przyspieszeniu gojenia się kości i tkanek miękkich. Reprezentuje stosunkowo nową biotechnologię i jest wynikiem rosnącego zainteresowania inżynierią tkankową i terapią komórkową w dniu dzisiejszym.

    Czym jest PRP?

Osocze bogato-płytkowe jest po prostu: objętością osocza pobranego od jednej osoby, które ma koncentrację płytek krwi wyższą od wyjściowej (z pełnej krwi pobranej). Normalnie płytki liczone we krwi mieszczą się w przedziale 150,000/µl a 350,000/µl ze średnią 200,000/µl. Ponieważ dowód naukowy gojenia się kości i tkanek miękkich został przedstawiony z użyciem PRP z 1,000,000 płytek/µl, to jest koncentracja płytek krwi w 5ml objętości osocza, która stała się roboczą definicją  PRP dzisiaj. Niższa koncentracja nie może gwarantować gojenie się ran, nie wykazano zaś, że wyższa koncentracja jeszcze bardziej poprawia gojenie się ran.

    Ponieważ PRP jest otrzymywana z autologicznej krwi (własnej), jest właściwie bezpieczna i wolna od chorób przenoszonych ta drogą jak HIV i zapalenie wątroby.

PRP działa na zdolności gojące komórek poprzez zwiększenie ich liczby (mitogeneza) i stymulację rozrostu naczyń (angiogeneza).

Bogato-płytkowe osocze (PRP) jest obecnie używane w wielu różnych dziedzinach medycyny. Zainteresowanie w zastosowaniu PRP w dermatologii ostatnio się zwiększyło. Było używane w wielu różnych zastosowaniach takich jak regeneracja tkanek, gojenie się ran, usuwanie blizn, efekty odmładzające skórę i łysienie.

    Historia osocza bogato-płytkowego

Osocze  bogato-płytkowe (PRP) jest także znane jako bogato-płytkowe czynniki wzrostu (GFs), Bogato-płytkowe fibryny (PRF), matryca PRF i koncentrat płytek.

Zamysł i opis PRF zaczął się w hematologii, gdzie stworzyli oni termin PRP w latach 70., aby opisać osocze z liczbą płytek powyżej tej liczonej w krwi obwodowej, która była początkowo używana jako produkt do transfuzji aby móc leczyć pacjentów z trombocytopenią.

Dziesięć lat później, PRP zaczęły być stosowane w  chirurgii szczękowo-twarzowej  jako PRF. Fibryny miały potencjał działań umożliwiających przyczepność i homeostazę i PRP ze swoimi antyzapalnymi właściwościami stymulowały proliferację komórek.

Następnie PRP było używane przede wszystkim w obszarze mięśni szkieletowych przy kontuzjach sportowych, a profesjonalni sportowcy, zwrócili uwagę szerokiej publiczności i mediów na ich działanie.

Inne medyczne dziedziny, które także używają PRP to kardiochirurgia, chirurgia dziecięca, ginekologia (atrofia pochwy i sromu,  liszaj twardzinowy,  wysiłkowe nietrzymanie moczu, dysfunkcja seksualna również jeśli dotyczy mężczyzn, rany po operacjach ginekologicznych np. na sromie), urologia (nietrzymanie moczu), chirurgia plastyczna i  okulistyka.

Rany mają środowisko biochemiczne sprzyjające zapaleniom które utrudnia gojenie się przewlekłych wrzodów. Dodatkowo charakteryzuje się wysoką aktywnością proteazy, która zwiększa faktyczną koncentrację GF(czynnika wzrostu). PRP jest używane  jako interesująca terapia zastępcza opornych na gojenie ran, ponieważ jest źródłem GF i w wyniku tego ma mitogenne (podział komórek), angiogenne (tworzenie naczyń krwionośnych) i chemotaktyczne właściwości  (kierowanie się ku określonym substancjom  chemicznym).

W dermatologii kosmetycznej, badania przeprowadzone in vitro pokazały, że PRP mogą stymulować proliferację ludzkich skórnych fibroblastów i zwiększać syntezę kolagenu typu I. Dodatkowo, opierając się na histologicznych dowodach, PRP wstrzyknięte do ludzkich głębokich warstw skóry i warstwę podskórną,  indukują powiększanie się tkanek miękkich, aktywację fibroblastów, i ponowne odkładanie się kolagenu, jak również tworzenie się nowych naczyń krwionośnych  i tworzenie tkanki tłuszczowej.

Inne zastosowanie PRP jest poprawa blizn pooparzeniowych, blizn pooperacyjnych i po-trądzikowych. Zgodnie z kilkoma dostępnymi artykułami, PRP samo lub w połączeniu z innymi technikami wydaje się poprawiać jakość skóry i przyczynia się do zwiększenia liczby fibroblastów bogatych w kolagen i elastycznych.

    Ponieważ czynniki wzrostu stymulują proliferację (wędrówkę) komórek, niektórzy wyrażają troskę, że  połączenie  BMP (morfogenetycznych białek kości) i PRP (bogato-płytkowego osocza) może stymulować raka. Tak naprawdę, żaden czynnik wzrostu nie może sprowokować raka. Wszystkie czynniki wzrostu działają na błonach komórkowych nie na ich jądrach. Czynniki wzrostu aktywują wewnętrzne cytoplazmatyczne sygnałowe białko, które wspiera normalną ekspresję genów (komórki rakowe nie powstają w wyniku ekspresji normalnych genów). Czynniki wzrostu nie są mutagenami (czynnikami wywołującymi mutację), tak jak prawdziwe carcinogeny takie jak promieniowanie, smoły antracytowe tytoniu, światło UV itd. Czynniki wzrostu są normalnymi białkami ciała. Spostrzeżenie specjalnie odnosząca się do PRP i raka jest takie, że PRP nie są niczym więcej niż skrzep krwi, który może występować w każdej ranie, z zaznaczeniem tylko, że zawiera większą ilość płytek osocza.

 

Zabiegi z wykorzystaniem PRP są wykonywane między innymi w

Gabinecie Ginekologicznym Pani Profesor dr hab. nauk med. Spec. ginekolog-położnik, endokrynolog i onkolog Anity Olejek

Długa 40, 42-500 Będzin

Telefon: 32 267 41 52

 

W kolejnych artykułach rozwiniemy niektóre zagadnienia, jak również przedstawimy bardziej szczegółowy opis działania PRP.

 

 

Artykuł stworzony na podstawie publikacji:

Platelet-Rich Plasma (PRP): What Is PRP and What Is Not PRP?, Rpbert E. Marx,DDS, Implant Dentistry, Vol.10 No.4 2001

 

A Review of Plattelet-Rich Plasma: History, Biology, Mechanism of Action, and Classification

Rubina Alves Ramon Grimalt

Autor artykułu
Beata Izabela Pilarek

Beata Izabela Pilarek

Właścicielka i Redaktor Naczelna portalu jesteskobieta.pl

Beata Izabela Pilarek- Właścicielka i Redaktor Naczelna “Jesteś Kobietą.pl”, socjolog, mówca motywacyjny, ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania, ale przede wszystkim kobieta, która “na własnej skórze” przekonała się jak trudno rozmawiać, znaleźć informacje na... czytaj więcej >

Inne artykuły tego autora
Ból- jak sobie z nim radzić.
Terapia fotodynamiczna wybawienie dla kobiet z chorobami sromu, w tym z nowotworem
Pan/ Pani życia i śmierci.
Sromowa rewolucja
więcej artykułów >